Polityka Prywatności


Twoja prywatność

Jesteśmy całkowicie zaangażowani w ochronę prywatności użytkowników naszej witryny i klientów.

Twoja zgoda

Nigdy nie sprzedamy danych osobowych, adresu, e-mail, danych karty kredytowej lub informacji osobistych żadnemu podmiotowi gospodarczemu lub innej osobie bez Twojej zgody.

Przechowywanie danych

Nie będziemy przechowywać informacji osobistych dłużej niż to konieczne. Jednak możemy być zobowiązani przez prawo do przechowywania komunikatów i informacji osobistych, w tym plików logowań i być może będziemy musieli ujawnić te szczegóły organom ścigania lub upoważnionym urzędnikom na życzenie. Podobnie jak wiele stron internetowych, wykorzystujemy pliki logowań do monitorowania skuteczności naszych internetowych programów marketingowych.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Cookies

Wszystkie przeglądarki oferują pliki cookies. Jeśli użytkownik zezwala na ich stosowanie, będą one przechowywać małe ilości danych na komputerze o Twojej wizycie na naszej witrynie. Nie będziemy: wykorzystywać cookies w celu identyfikacji, monitorowania lub śledzenia jakichkolwiek danych osobowych; posiadać cookies, które zawierają jakiekolwiek dane osobowe o użytkownikach, ani łączyć naszych informacji z cookies z innymi poufnymi danymi w celu zidentyfikowania lub uzyskania danych osobowych przez nas lub inne osoby trzecie. Masz prawo wyboru, czy zaakceptować wszystkie cookies, czy je odrzucić. Należy jednak pamiętać, że jeśli odrzucisz niektóre lub wszystkie pliki cookies, może to skutkować utrudnieniami w dokonywaniu zakupów lub nawet całkowicie je uniemożliwić. Nie mamy dostępu do plików cookies oraz są one całkowicie anonimowe.

Komunikacja & Marketing

Jeśli dokonałeś zakupu z naszej strony możemy okazjonalnie aktualizować Cię o naszych najnowszych produktach i ofertach specjalnych drogą korespondencyjną i przez telefon. Będziesz także mieć możliwość otrzymywania takich wiadomości od nas jeśli zapiszesz się do naszego newslettera.
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem od nas informacji marketingowej, możesz zrezygnować klikając na link “unsubscribe” zawarty w każdej wiadomości wysłanej przez nas.
Nasz system gromadzi informacje na temat każdego odwiedzającego, w tym jego adres IP, długość czasu spędzonego na stronie internetowej oraz stron odwiedzanych.

Powiadomienie o zmianach tej polityki

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, aby użytkownicy byli na bieżąco z tym jakie informacje zbieramy i w jaki sposób będą one przez nas użyte. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się użyć Twoich danych osobowych w sposób odmienny od podanego w czasie, gdy zostały one zebrane, poinformujemy Cię o tym. Będziesz mieć możliwość wyboru, czy zezwolić nam na wykorzystanie Twoich danych w rzeczony sposób.